Fotografija

PORTRETI

Portret

Portretna fotografija je, pored pejzaža, najzastupljeniji i najčešće korišćeni oblik fotografisanja. Zato portret predstavlja veoma zahtevnu oblast u fotografiji.
Portretom se daje celokupni prikaz određenog čoveka ili grupe ljudi. 

blind man