FOTO MAGAZIN

Poslednje vesti, saveti, najave…

Fotografska kompozicija i pravila u fotografiji

  Kompozicija je pojam koji označava raspored elemenata na fotografiji. Fotografija ima dve dimenzije – dužinu i visinu, a njome se prikazuje trodimenzionalni prostor – dužina, visina i dubina. U kompoziciji fotografije ljudsko oko najpre uočava predmet koji je...

read more